Artur Ludew9 grudnia 2014 roku odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu, podczas której dopełnione zostały procedury objęcia przez Artura Ludwa urzędu Burmistrza Szydłowca.

Uroczyste posiedzenie rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu Państwowego i wprowadzeniem sztandaru gminy.

W obecności całej Rady Miejskiej, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz licznie przybyłych gości, Artur Ludew odebrał od Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej Krystyny Jachowskiej zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Szydłowca.

Następnie nowo wybrany Burmistrz Artur Ludew, złożył uroczyste ślubowanie "Obejmując urząd burmistrza gminy Szydłowiec, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy", które w imieniu Rady Miejskiej odebrał jej przewodniczący Marek Artur Koniarczyk.

Po ceremonii ślubowania Burmistrz Szydłowca Artur Ludew w swoim expose powiedział:

„Panie Przewodniczący

Wysoka Rado

Zaproszeni goście, wg pełnionych funkcji, urzędów i tytułów

Szanowni Państwo!

Jest to dla mnie bardzo wzruszający moment i ogromny sukces, spowodowany wysiłkiem wielu ludzi, którzy wsparli mnie i zaufali mi, powodując to, że dzisiaj dane mi było stać przed Wami złożyć ślubowanie jako Burmistrzowi Szydłowca.

Z tego miejsca chcę bardzo serdecznie podziękować moim najbliższym, moim przyjaciołom.

Wielkie podziękowania kieruję do młodzieży, która tak mocno mnie wspierała.

Dziękuję także seniorom, ludziom w każdym wieku, kandydatom na radnych, wszystkim którzy tworzyli nasz sztab wyborczy. To dzięki Waszemu zaangażowaniu uzyskałem tak ogromne poparcie społeczne i jestem w tym oto miejscu.

Szanowni Państwo

Miasto i Gmina Szydłowiec posiada ogromny potencjał ludzki, to jest wielki kapitał, którego nie możemy zmarnować. Będę pracował „dla ludzi” bo dla nich i przez nich zostałem wybrany. Tak jak głosiło moje hasło wyborcze, „wasze problemy będą moimi obowiązkami”. Jestem otwarty na każdego mieszkańca i każdą inicjatywę, która może pomóc w rozwoju naszego miasta ale i gminy.

Będę dążył do wzmocnienia i poszerzenia szydłowieckiego rynku pracy, do przeprowadzania inwestycji mających na celu poprawę codziennego bytu i funkcjonowania każdego z nas. Zrobię wszystko by podejmować przemyślane decyzje gospodarcze i gospodarskie w każdej dziedzinie naszego samorządowego życia w oparciu o radę miejską, przedstawicieli mieszkańców i gremiów ich reprezentujących.

Zdaję sobie sprawę, że ta wygrana wyborcza to dopiero początek drogi i nie mam zamiaru zachłystywać się zwycięstwem. Wiem jaka spoczywa na mnie odpowiedzialność i jak ogromne są oczekiwania społeczne. Dlatego przyświecać będzie mi jeden cel praca, praca i jeszcze raz ciężka praca. Nie boję się tego.

Wspólnie zbudujemy solidne fundamenty pod dalszy rozwój naszego miasta i gminy, tak aby mogła się ona rozwijać i być perspektywą na przyszłość dla nas i nowych pokoleń. Zamierzam dążyć do tego z całych mych sił i zrobię wszystko co w mojej mocy żeby to osiągnąć.

Na zakończenie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim bardzo. Przed nami nowa rzeczywistość. Kreujmy ją wspólnie. Bądźcie ze mną.

Jestem Waszym burmistrzem.

Dziękuję bardzo.”

Po przemówieniu zebrani na sali: radni, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego, kierownicy jednostek i instytucji, dyrektorzy placówek oświatowych i sołtysi składali Burmistrzowi gratulacje i życzyli owocnej pracy.

Zanim przystąpiono do realizacji kolejnego punktu obrad prezydium Rady Miejskiej, przewodniczący Marek Artur Koniarczyk oraz wiceprzewodniczący Józef Jarosiński i Marek Plewa serdecznie podziękowali za pracę w samorządzie Krystynie Bednarczyk – przewodniczącej Rady Miejskiej minionej kadencji, wręczając bukiet kwiatów i życząc wszelkiej pomyślności.

W dalszej części sesji Rady Miejskiej dokonano wyboru przewodniczących komisji stałych rady oraz ustalenia ich składu osobowego.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Dorota Pęksyk. Komisja będzie pracowała w składzie: Paweł Bloch, Dorota Jakubczyk, Maciej Kapturski, Adam Pietras, Tadeusz Rut, Paweł Surdy.

Komisji Budżetu przewodniczyła będzie Dorota Jakubczyk. Skład komisji: Leszek Jakubowski, Marek Artur Koniarczyk, Dorota Pęksyk, Marek Plewa, Arkadiusz Sokołowski, Agnieszka Ślizak.

Komisja Infrastruktury będzie pracowała pod przewodnictwem Arkadiusza Sokołowskiego, w składzie Krzysztof Gula, Marek Artur Koniarczyk, Anna Majstrak, Adam Pietras, Tadeusz Rut, Agnieszka Ślizak.

Komisji Edukacji przewodniczył będzie Maciej Kapturski. Komisja będzie pracowała w składzie: Paweł Bloch, Krzysztof Gula, Leszek Jakubowski, Józef Jarosiński, Anna Majstrak, Paweł Surdy.