Ogłoszenie WOT

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu informuje o prowadzonej rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej  stanowią realną siłę i wsparcie dla lokalnej społeczności w sytuacjach kryzysowych. Terytorialność oznacza gotowość do obrony i wpierania swoich rodzin, bliskich i sąsiadów, zgodnie z mottem "Zawsze gotowi, Zawsze blisko".

Więcej informacji o zasadach rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej WKU w Radomiu - https://wkuradom.wp.mil.pl/ oraz pod nr telefonu 261-511-075 oraz 261-511-077.

Ostrzeżenie

W dniu 23.02.2021 r. na obszarze całego woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarrmowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 μg/m3) w powietrzu. Stopień zagrożenia II
Prognozowane przekroczenie obejmuje cały obszar woj. Mazowieckiego.
Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży. Obowiązuje Cię zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach.

Przewidywany czas trwania ryzyka od godz. 8.00 dnia 23.02.2021 do godz. 24.00 dnia 23.02.2021.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina właścicielom i zarządcom o obowiązkach związanych z zapewnieniem właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych (art. 61 ust.2 ustawy Prawo budowlane).

Ostrzeżenie meteorologiczne

pdfOstrzeżenie meteorologiczne nr 16

Ostrzeżenie meteorologiczne

pdfOstrzeżenie meteorologiczne nr 9

Ostrzeżenie meteorologiczne

pdfOstrzeżenie meteorologiczne

Szczepienia

Informujemy, że zgodnie z wykazem opublikowanym na stronie gov.pl, na terenie miasta Szydłowiec szczepienia przeciwko COVID-19 prowadzone będą w dwóch punktach:

  1. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZYDŁOWCU – Poradnia lekarza POZ ul. Wschodnia 23, 26-500 Szydłowiec
    tel. kontaktowy 48 617 09 00.

  2. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE”– ul. Staszica 3K, 26-500 Szydłowiec,
    tel. kontaktowy 48 617 51 60.