Gmina Atrakcyjna Turystycznie 2009Gmina Atrakcyjna Turystycznie – taki tytuł wraz z certyfikatem otrzymał Szydłowiec w I edycji konkursu pod tą samą nazwą–jako jedyny w Polsce w kategorii gmin od 15 do 30 tys. mieszkańców. To nie jedyne wyróżnienie, jakie otrzymała Gmina Szydłowiec. Wyróżnienia i certyfikaty wręczono uroczyście 14 listopada podczas Wielkiej Gali Samorządu i Biznesu w Warszawie.

Także w konkursie „Mazowiecka Gmina Roku 2009”, w ramach IV edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości” Szydłowiec otrzymał wyróżnienie w kategorii „gmina miejska, gmina miejsko-wiejska”, a Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński został wyróżniony tytułem „Najlepszy Burmistrz Roku 2009”. Konkursy organizowane są przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp.z o.o. Konkursom patronowali Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski i Marszałek Mazowsza Adam Struzik. Na uroczystości rozstrzygnięcia obu konkursów i Wielkiej Gali Biznesu obecni byli: Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, zastępca burmistrza Krzysztof Ziółkowski, skarbnik gminy Iwona Czarnota, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech i zastępca przewodniczącego Krystyna Bednarczyk.
Celem konkursów było wyłonienie tych samorządów, które stwarzają najlepsze warunki do lokowania inwestycji na ich terenie, a także–jak w przypadku „Gminy Atrakcyjnej Turystycznie”– umiejętnie pokazują możliwości rozwoju turystyki na swoim terenie. Zamiarem organizatorów było też promowanie najlepszych gmin z całej Polski. W ramach IV edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości” organizatorzy po raz pierwszy wyłonili także konkretne osoby – najlepszych włodarzy samorządów. Są to ci, których zaangażowanie i nowatorskie działania w pracy samorządowej wykraczają ponad przeciętność a profesjonalizm i skuteczność są wzorem do naśladowania.
Otrzymanymi tytułami i certyfikatem „Gminy Atrakcyjnej Turystycznie” Szydłowiec może się posługiwać w działaniach marketingowych i turystycznych. Informacja o Szydłowcu została także zamieszczona w portalu internetowym www.samorzady.pl.
W ostatnich latach władze miasta i gminy podjęły wiele działań, by miasto uczynić bardziej atrakcyjnym dla turystów. Opracowano i wyposażono ścieżkę turystyczno-dydaktyczną „Szydłowiec – miasto na kamieniu”, przywrócono na swoje miejsce jedyny w swoim rodzaju zabytek – pręgierz zwany „Zośką”. Niebawem zostanie zakończona renowacja Parku Niepodległości przy ulicy Kościuszki. Trwa proces powstawania „Pracowni Historii Szydłowca”, wydano wiele nowych materiałów promocyjnych, przewodników turystycznych. Przygotowano liczne projekty renowacji i nowego zagospodarowania obiektów zabytkowych – między innymi projekt rewitalizacji zespołu zamkowo-parkowego z zamkiem Szydłowieckich i Radziwiłłów, projekt rozbudowy budynku dawnego hotelu „Pod Dębem” z przeznaczeniem na punkt informacji turystycznej i bazę hotelowo-restauracyjną. Podejmowane są także liczne działania zmierzające do poprawienia warunków do inwestowania na terenie miasta i gminy. Za te działania Gmina Szydłowiec otrzymała przed dwoma laty tytuł „Gminy Fair Play – Certyfikowanej Lokalizacji Inwestycji”.