Centrum Nauki Kopernik29 listopada 2014r. w ramach projektu pn.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Wysokiej uczestniczyli w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W wycieczce wzięło udział 20 uczniów z klas 4-6 objętych w/w programem pod opieką nauczycieli z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: Krystyny Łubińskiej i Doroty Pawelec. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia oraz dotykania, sprawdzania, wąchania, burzenia i układania, a w ten sposób poznania różnych zjawisk. Sami mogli decydować, co i w jakiej kolejności poznają korzystając z pomocy opiekunów i animatorów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa czasowa "Mikroświat" o historii i współczesności mikroskopii, dzięki tym doświadczeniom poznawali świat różnymi zmysłami.