Gmina FairPlay 2007Gmina Szydłowiec znalazła się w gronie tegorocznych laureatów konkursu „GMINA FAIR PLAY 2007”.
5 października burmistrz Andrzej Jarzyński z delegacją szydłowieckich samorządowców odebrał w Warszawie certyfikat z tytułem „Gminy Fair Play”, przyznany przez Krajową Izbę Gospodarczą. Certyfikaty wręczono zwycięskim gminom podczas gali, która odbyła się w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki. Razem z burmistrzem certyfikat odbierał zastępca burmistrza Krzysztof Ziółkowski, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk, sekretarz gminy Bolesław Boruszewski, skarbnik – Iwona Czarnota i przewodniczący komisji rewizyjnej Rady Miejskiej, radny Wojciech Winiarski.

Organizatorem konkursu jest Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” i Krajowa Izba Gospodarcza.
Celem konkursu było wyłonienie gmin z całego kraju, które spełniają kryteria gminy przyjaznej dla inwestorów. Wszystkie gminy, które przystąpiły do konkursu, musiały podczas długiej i żmudnej, a przede wszystkim wymagającej procedury weryfikacyjnej wykazać, że podejmują aktywne działania promocyjne w celu pozyskiwania inwestycji, stwarzają dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, dążą do rozwiązywania problemów w drodze wzajemnego porozumienia, są otwarte na zewnątrz, polepszają stale swoją infrastrukturę i poziom obsługi petentów, a także promują inwestycje proekologiczne.
Gmina Szydłowiec przystąpiła do konkursu „Gmina Fair Play” w marcu tego roku.
Po spełnieniu warunków I etapu, w którym Urząd Miejski zaprezentował gminne tereny inwestycyjne, przedstawił szczegółowo swoją ofertę skierowaną do inwestorów i strategię pozyskiwania inwestycji, gmina została w lipcu zakwalifikowana do II etapu konkursu. Najważniejszym wymaganiem II etapu było poddanie się zewnętrznemu audytowi certyfikacyjnemu, prowadzonemu przez wykwalifikowanego audytora wydelegowanego przez komisję konkursową oraz badaniu opinii inwestorów.
Również przez II etap gmina Szydłowiec przeszła zwycięsko.
Uzyskanie certyfikatu „Gminy Fair Play” oznacza konkretne, wymierne korzyści – gmina Szydłowiec została wpisana do bazy gmin przyjaznych inwestorom; zostaną o tym powiadomione krajowe i zagraniczne media, ambasady i organizacje gospodarcze. Uzyskanie certyfikatu „Gminy Fair Play” to przede wszystkim kolejny krok do powiększenia i ożywienia szydłowieckiego rynku pracy. Od 5 października Urząd Miejski w Szydłowcu ma prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych godła i tytułu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”.