Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Radomiu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, będzie udzielał informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich dla mieszkańców Gminy Szydłowiec.

Konsultacje prowadzone będą w dniu 08.07.2015 roku na terenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Szydłowcu, ul. Kolejowa 36 b, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Punkt informacyjny