Przegląd kronik25 lipca 2015r w sali szydłowieckiego Zamku spotkali się kronikarze jednostek OSP z terenu powiatu szydłowieckiego. Przegląd Powiatowy Kronik OSP Powiatu Szydłowieckiego, zorganizował Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szydłowcu wspólnie z OSP Szydłowiec.

Przybyła grupa kronikarzy i przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych, niezwykle zaangażowanych w spisywanie dziejów swoich jednostek. Wśród gości, których witał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szydłowcu i jednocześnie prezes OSP w Dobrucie Aleksy Sasin, byli także: dr Rafał Dmowski z IHiSM Uniwersytetu-Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach i zarazem Sekretarz Komisji Historycznej Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie oraz druh Andrzej Szczych –Skarbnik Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, mł. bryg. Cezary Wanat – przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Szydłowcu. Spotkaniu przewodniczył prezes zarządu powiatowego ZOSP RP w Szydłowcu dh Aleksy Sasin, który powitał przybyłych gości a następnie oddał głos druhowi dr Rafałowi Dmowskiemu. Prezentacja oraz wiedza jaką przekazał na temat gromadzenia materiałów, opracowania ich w formie zapisów kronikarskich, jest nieoceniona. Spotkanie to miało również w zamyśle wypracowanie wspólnych działań mających na celu utrwalanie i rozwijanie amatorskiego dorobku historyczno – kulturowego środowisk ochotniczego strażactwa jako szczególnego zapisu dziejów oraz tworzenia warunków do integracji kronikarzy z terenu powiatu szydłowieckiego. Podczas spotkania uczestnicy podzielili się uwagami oraz spostrzeżeniami w poruszanych tematach.

Podsumowaniem spotkania było wystąpienie dh-a Andrzeja Szczycha oraz dh-a Aleksego Sasina, po których to obaj prezesi wręczyli upominki oraz okolicznościowe dyplomy dla przybyłych kronikarzy oraz zaproszonych gości.

Spotkanie zakończyło słodkim poczęstunkiem a następnie wspólnym zdjęciem na dziedzińcu szydłowieckiego Zamku.