PółkolonieW tym roku dzieci w wieku przedszkolnym z naszej gminy miały okazję uczestniczyć w ponad dwutygodniowych półkoloniach. Wypoczynek ten został zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu w ramach programu profilaktycznego pt. „Lato Małych Odkrywców”. Dzieci korzystały z bogatej oferty przygotowanej na czas trwania półkolonii. Uczestniczyły w wycieczce ulicami Szydłowca podczas której, zwiedziły Zamek oraz podziwiały panoramę miasta z wieży widokowej Ratusza. Własne wrażenia z wycieczki udokumentowały wykonując prace plastyczne przedstawiające zabytki naszego miasta. Brały również udział w zabawach badawczych.

Uczestniczyły w wycieczkach do kina i do Bawialni Pana Kota w Skarżysku-Kamiennej. W trakcie półkolonii nie mogło zabraknąć gier i zabaw sportowych na placu przedszkolnym pt. „Igrzyska przedszkolaka”. Dzieci miały okazję wykazać się podczas zabaw zręcznością, umiejętnościami pracy w grupie, współzawodnictwa oraz przestrzegania zasad fair-play, a przy okazji zintegrowały się z innymi uczestnikami półkolonii.

Dzieci bawiły się w teatr, wykonały pacynki i scenografię do wybranych bajek. Zajęcia odbywały się również w Sali Doświadczeń Świata, gdzie dzieci miały możliwość odbierania nowych bodźców, wzbogacania doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu.

Półkolonie zakończono zabawą taneczną przy ulubionych piosenkach dzieci. Nie zabrakło również zabaw integracyjnych z chustą animacyjną. Dopełnieniem ostatniego dnia półkolonii było wręczenie dzieciom upominków w postaci dyplomów, balonów i płyt zawierających zdjęcia ze wspólnie spędzonych chwil.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi pragną serdecznie podziękować Burmistrzowi Szydłowca oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za dofinansowanie programu profilaktycznego półkolonii dla dzieci. Dzięki pozyskanym funduszom dzieci pozostające w mieście podczas letnich wakacji miały możliwość spędzania wolnego czasu w sposób zorganizowany i bezpieczny. Mogły twórczo rozwijać zainteresowania i uzdolnienia, sprawność fizyczną oraz umiejętności korzystania z różnorodnych form spędzania wolnego czasu wspólnie z rówieśnikami.