soltys tabliczkaW tym roku w sołectwach zostały przeprowadzone wybory sołtysów i nowych rady sołeckich. Mieszkańcy wiosek spośród siebie wybierali osoby, które przez najbliższe cztery lata będą ich reprezentować.

Praca sołtysa to nie tylko funkcja administracyjna. Wymaga ona olbrzymiego zaufania lokalnej społeczności, którego nie wolno zawieść, a także umiejętności współdziałania z organami gminy.


Obecnie sołtysami w sołectwach gminy Szydłowiec są: BARAK- Halina Tamioła, CHUSTKI- Halina Zawadzka, CIECHOSTOWICE- Dariusz Mamla, HUCISKO- Katarzyna Cukrowska, JANKOWICE Teresa Mrozowska, KORZYCE- Stanisław Stępień, KRZĘCIN- Krystyna Kowalik, ŁAZY- Jan Karpeta, MAJDÓW- Małgorzata Mamla, OMĘCIN- Bogusława Lisek, RYBIANKA- Jolanta Maliszewska, SADEK- Zygmunt Matla, SZYDŁÓWEK I- Maria Kowalik, SZYDŁÓWEK II- Małgorzata Siebyła, ŚWIERCZEK- Ewa Kaczor, ŚWINIÓW- Ewelina Grudzień, WILCZA WOLA- Edyta Kamińska-Malmon, WOLA KORZENIOWA- Barbara Rogozińska, WYSOKA- Jerzy Derleta, WYSOCKO- Stanisław Nowak, ZASTRONIE- Anna Cieloch, ZDZIECHÓW- Beata Rzeźnik.

Jednym z pierwszych przedsięwzięć sołtysów gminy Szydłowiec będzie wspólna organizacja Szydłowieckiego Wieńcowania czyli gminnych dożynek.

Na spotkaniu, które odbyło się 3 lipca, Burmistrz Artur Ludew i Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk, w związku z zakończeniem kadencji sołtysów podziękowali tym, którzy przez ostatnie cztery lata pełnili funkcję gospodarza swoich wiosek. Samorządowcy dziękowali za pracę na rzecz rozwoju sołectw, a tym samym całej gminy, za poświęcenie i zaangażowanie z jakim sołtysi realizowali postulaty mieszkańców. Obejmującym nową kadencję życzono sukcesów w pracy dla swojego środowiska, a także, aby pełnienie funkcji sołtysa dawało wiele osobistej satysfakcji i było nagradzane wdzięcznością mieszkańców.