Dzięki stowarzyszeniu „Akademia zabawy” uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” oraz dzieci z Akademii Malucha w Wysokiej tegoroczne ferie spędzili w bardzo atrakcyjny sposób. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu Burmistrza Szydłowca na zorganizowanie wypoczynku zimowego, w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje w 2016 roku zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Stowarzyszenie „Akademia zabawy” otrzymało na ten cel dotację w wysokości 1000 zł.

Dnia 17 stycznia 2015 roku dzieci uczestniczyły w zabawie karnawałowej, z licznymi zabawami i konkursami, którą zorganizowała PSP w Wysokiej.
Pierwszego dnia ferii dzieci wyjechały do Kuleczkowa w Skarżysku-Kamiennej, gdzie radośnie bawiły się w kolorowych salach zabaw.

03.02.2016 roku starsi uczniowie doskonalili jazdę na łyżwach na lodowisku w Skarżysku-Kamiennej.

04.02.2016 dzieci chętnie brały w kreatywnych zajęciach plastycznych w Akademii Malucha działającej przy szkole.

Za wszystkie dni udanej zabawy w trakcie realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego pt. „Kolorowe chwile” uczniowie szkoły w Wysokiej serdecznie dziękują Burmistrzowi Szydłowca Panu Arturowi Ludwowi oraz członkom Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Miasta w Szydłowcu.