11 kwietnia w Parku Niepodległości odbyła się uroczystość upamiętniająca 76 rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Obchody rozpoczęła celebrowana przez ks. Norberta Skawińskiego msza święta w intencji Polaków pomordowanych na wschodzie, a także ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku, w której, w drodze na uroczystości w Katyniu, zginął Prezydent RP z Małżonką, generalicja i elita polskiego Państwa. Następnie uczestnicy przeszli do Parku Niepodległości, by tam przy pomniku "Katyń 1940" oddać cześć ofiarom zbrodni.

Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego ks. Norbert Skawiński odmówił modlitwę za dusze poległych i pomordowanych Polaków. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, naświetlając tło historyczne tamtych wydarzeń i przypominając, że Zbrodnia Katyńska była w istocie aktem ludobójstwa wykonanym na najwartościowszej warstwie polskiego społeczeństwa.

Rosjanie dobrze wiedzieli, że naród pozbawiony swojej inteligencji jest skazany na staczanie się w niebyt. Dlatego ich zamiarem była likwidacja polskiej elity społecznej. Przykładem tego jest mieszkaniec Szydłowca – kpt. Stanisław Szmoniewski, uczestnik wojny bolszewickiej, a po niej zaangażowany nauczyciel, wychowujący szydłowiecką młodzież w duchu patriotycznym –powiedział między innymi Burmistrz Artur Ludew. Wspomniał także ofiary najtragiczniejszej w dziejach Polski od czasu wojny katastrofy z 10.04.2010 roku, w której zginęła elita Państwa Polskiego z Prezydentem RP.

W uroczystościach uczestniczył Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Anitą Gołosz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Plewa wraz z radnymi Tadeuszem Rutem i Maciejem Kapturskim, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koła Szydłowiec z prezesem Zofią Pawlak i Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z prezesem Zofią Liszką.

Jak zwykle w uroczystości bardzo licznie uczestniczyła młodzież szkolna, nauczyciele i dyrektorzy szkół. W obecności pocztów sztandarowych złożono pod pomnikiem wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Z rąk Zofii Liszki, "za upowszechnianie szczytnych tradycji kombatanckich wśród dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności" panie Grażyna Olesińska i Jadwiga Sochacka otrzymały Kombatanckie Krzyże Zasługi przyznane przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, a pani Ewa Świercz została uhonorowana przyznanym przez Zarząd Związku okolicznościowym dyplomem.

Uczestnicy uroczystości udali się do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego, gdzie ostatnim, wzruszającym akcentem uroczystości był piękny montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów tej szkoły. W podziękowaniu dla młodych artystów i nauczycieli ich przygotowujących Burmistrz Artur Ludew złożył na ręce dyrektor PSP Danuty Gnat bukiet kwiatów.