Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” zaprasza do udziału w konkursach, w których o środki będą mogły wnioskować jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz organizacje użytku publicznego. O środki unijne mogą aplikować również osoby, które chcą podjąć lub rozwijać działalność gospodarczą.

Przewidziane są dwie kategorie konkursowe. W pierwszej skierowanej do samorządów, organizacji pozarządowych oraz organizacji pożytku publicznego można składać wnioski na poszczególne zadania:

  1. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD, dla których poziom dofinansowania dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych będzie wynosił 95% kosztów kwalifikowanych, a kwota dofinansowania od 50 tys. do 195 tys. zł.

  2. Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa, dla których poziom dofinansowania dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych będzie wynosił 95% kosztów kwalifikowanych, a kwota dofinansowania od 5 tys. do 25 tys. zł.

  3. Organizacja działań mających na celu rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje, dla których poziom dofinansowania dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych będzie wynosił 95% kosztów kwalifikowanych, a kwota dofinansowania od 5 tys. do 12,5 tys. zł.

  4. Inicjatywy na rzecz aktywizacji, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, dla których poziom dofinansowania dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych będzie wynosił 95% kosztów kwalifikowanych, a kwota dofinansowania od 5 tys. do 12,5 tys. zł.

  5. Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej i rekreacyjnej obszaru LGD, dla których poziom dofinansowania będzie wynosił 95% kosztów kwalifikowanych, a kwota dofinansowania od 5 tys. do 25 tys. zł.

Osoby zainteresowane wsparciem w podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej mogą aplikować o środki w dwóch konkursach. W pierwszym osoby zainteresowane utworzeniem firmy będą mogły liczyć na wsparcie w wysokości 70 tys. zł, natomiast osoby chcące rozwinąć swoją działalność mogą uzyskać w ramach projektu dofinansowanie w wysokości 250 tys. zł.

Wszelkie informacje dotyczące harmonogramu naboru oraz kryteria wyboru wniosków znajdują się na stronie www.razemnapiaskowcu.pl, informacje można uzyskać również mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..