Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 21 września 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonych w Szydłowcu, oznaczonych nr ew. działek 4027/9, 4027/10, 4552/1.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Referacie Gospodarowania Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości