Gmina Szydłowiec to ponad 19 tys. mieszkańców z czego niemal 65% to osoby w wieku produkcyjnym.

struktura ludnosci

Struktura wiekowa mieszkańców gminy:

  • 3449 (18,13%) - w wieku przedprodukcyjnym,
  • 12230 (64,29%) - w wieku produkcyjnym,
  • 3344 – (17,58%) - w wieku poprodukcyjnym.

Stopa bezrobocia w powiecie to 25,6 %,

Bezrobocie z podziałem na płeć:

bezrobocie plec

Struktura wiekowa osób bezrobotnych:

struktura wiekowa

Niskie koszty pracy to niewątpliwy atut Szydłowca - średnia płaca to 3103,03 zł (dane GUS za 2015 r.).

Pełne dane o szydłowieckim rynku pracy dostępne są na stronie PUP: szydlowiec.praca.gov.pl.

Oferta edukacyjna

Na terenie Szydłowca działa Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, który w swojej ofercie posiada Liceum Ogólnokształcące, Technikum oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową. W ramach istniejących placówek możliwe jest utworzenie klas o profilach zgodnych z potrzebami inwestora. Szydłowiec jest położony w pobliżu prężnych ośrodków akademickich i naukowych; Radomia i Kielc, w których działają m.in.: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz wiele uczelni prywatnych. W Radomiu mieści się także jeden z wiodących w kraju instytutów naukowych, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy.