W tle zdjęcie składu Komisji Infratruktury Rady Miejskiej w terenie i dodany napis "Komisja Infarstruktury w terenie"

Komisja Infrastruktury Rady Miejskiej już po raz kolejny, wyruszyła w miasto, by samodzielnie ocenić najpilniejsze inwestycje.

Grafika przedstawia osobę posługującą się językiem migowym, która za pomocą migania rozmawia przez komputer z innymi osobami niedosłyszącymi. Na grafice widnieje napis "System Komunikacji bez barier".

Urząd Miejski w Szydłowcu zapewni tłumacza migowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na zdjęciu widoczny Burmistrz Szydłowca Artur Ludew przekazujący klucz do miasta na ręce delegacji dzieci.

1 czerwca Urząd Miejski w Szydłowcu oraz Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprosiło najmłodszych do wspólnej zabawy. Nad szydłowieckim zalewem od godziny 14:00 pojawiały się świętujące tłumy.

Grafika przedstawiająca diwe osoby podpisujące dokument. Widnieje również napis "Poszukiwany kandydat na opiekuna prawnego".

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Logo programu Czyste Powietrze

W dniu 25 maja 2021 r. Burmistrz Artur Ludew i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  podpisali Porozumienie w zakresie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.