Konkurs wiedzy o AIDSOd 1988 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS. W tym dniu na całym świecie, odbywają się konferencje, happeningi oraz projekty edukacyjne dotyczące profilaktyki AIDS/HIV. Do akcji, od 2011 roku dołączyła Gmina Szydłowiec. Z inicjatywy Marka Artura Koniarczyka, co roku organizowany jest Gminny Konkurs Wiedzy o AIDS /HIV skierowany do uczniów gimnazjów. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki AIDS i HIV, zapoznanie z biologicznym mechanizmem działania choroby, a przede wszystkim promowanie postaw prozdrowotnych tj. odpowiedzialności za własne życie i przeciwdziałanie uzależnieniom.

W tym roku zmagania konkursowe odbyły się w Publicznym Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. Zgromadzonych powitał radny miejski Marek Artur Koniarczyk, który podziękował współorganizatorom i życzył młodzieży pozytywnie rozwiązanego testu, przypominając, że konkurs nie jest powodem do stresu, a sposobnością do zabawy i mile spędzonego czasu. Głos zabrała również Elżbieta Pawlak – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, która opowiedziała o przesłaniu, jakie w tym roku przyświeca Dniu Walki z AIDS.

Młodzież doskonale poradziła sobie z testem i wykazała się bardzo dobrą znajomością tematu. I miejsce zajęła - Julia Mamla, drugie - Marta Ozan, trzecie - Wiktoria Koniarczyk. Zdobywczynie trzech pierwszych miejsc otrzymały nagrody rzeczowe. Docenieni zostali również pozostali uczestnicy konkursu, którzy otrzymali dyplomy, a także pamiątkowe upominki. Organizatorzy zadbali również o słodki poczęstunek.

Konkurs odbył się przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Szydłowcu.